Treningi

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie

Grupa przedszkolna
poniedziałki 16:15-17:00

Grupa początkująca
poniedziałek 13:00 – 13:45
piątek 13:45 – 14:30

Grupa średnio-zaawansowana
poniedziałek 13:44 – 14:30
piątek 13:00 -13:45

Grupa zaawansowana
poniedziałek 17:00 – 17:45
piątek 17:00 – 17:45

Grupa zawodnicza
poniedziałek 17:00 – 18:30
piątek 17:00 – 18:30


SP 77 w Gdańsku

Grupa początkująca
poniedziałek 14:50-15:35
piątek 14:50-15:35


ZSS 5 w Sopocie

środa 13:30 – 14:00
14:00 – 14:30


SASP

poniedziałek 16:15-17:00

piątek 16:15-17:00


Składka członkowska

Dane do przelewu:

Sopocki Klub Karate Randori
03 1160 2202 0000 0002 3029 4270

 

REGULAMIN SOPOCKIEGO KLUBU KARATE RANDORI

§1

Sopocki Klub Karate  posiada osobowość prawną i jest wpisany w ewidencji prezydenta Miasta Sopotu

§2

Instruktorzy SKK posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz do prowadzenia zajęć z zakresu KARATE i samoobrony.

§3

SKK posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.

§4

Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.

§5

Opłata członkowska jest pobierana za miesiące objęte szkoleniem: miesięcznie oraz za semestr szkolny z uwzględnieniem zniżki. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Klubu.

§6

Opłaty miesięczne należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku spóźnienia obowiązkiem członka/rodzica jest zgłoszenie tego faktu instruktorowi. Brak regularnych opłat jest równoznaczny z nie uczestniczeniem w zajęciach.

§7

Wszystkich ćwiczących w SKK obowiązują badania lekarskie. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.

§8

Członek Klubu jest zobowiązany do kupna karate-gi (kimono) po trzech miesiącach treningu.

§9

Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w dowolnie wybranym terminie.

§10

Członków SKK obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW na treningach i zawodach (we własnym zakresie).

§11

W przypadku nieobecności na treningach przez cały miesiąc z powodu choroby (po przedstawieniu zwolnienia od lekarza) istnieje możliwość opłaty ulgowej w wysokości połowy składki członkowskiej.

§12

Członek SKK ma prawo do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych w ramach jednej składki uiszczonej w macierzystej sekcji karate.

§13

SKK jest organizatorem imprez karate (zgrupowania, turnieje) oraz obozów letnich, zimowych, biwaków karate.

§14

Członek SKK jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu na zawodach i zgrupowaniach, oraz troszczenie się o dobre imię i rozwój Klubu.

§15

Członek SKK jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zawodach karate.

MENU