Treningi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sopocie

piątki 15:00 – 15:45


Szkoła Podstawowa nr 8 w Sopocie

wtorki 17:30 – 18:15
czwartki 17:30 – 18:15


Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie

Grupa początkująca:
poniedziałki 13:00 – 13:45
wtorki 13:15-14:00

Grupa średnio-zaawansowana:
poniedziałki i środy 13:00 – 13:45

Grupa zaawansowana:
poniedziałki i środy 13:45-14:30

Grupa zawodnicza:
poniedziałki, środy 17:30 – 19:00
piątki 17:00-18:30

Grupa przedszkolna:
czwartki 16:00-16:45

Grupa dla dorosłych:
poniedziałki i środy 19:00-19:45


SASP w Sopocie

wtorki 16:15 – 17:00


SP 77 w Gdańsku

Grupa początkująca 
poniedziałki 14:55 – 15:40
wtorki 14:45-15:30

Grupa średnio-zaawansowana:
poniedziałki i środy 14:55-15:40


ZSS 5 w Sopocie

piątki 13:30-14:00


Szkoła Podstawowa nr 1 Samorządowa, Armii Krajowej, Sopot, Polska

Treningi
piątki 15:00 – 15:45

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie

Treningi
wtorki 17:30 – 18:15
czwartki 17:30 – 18:15

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. W. Sikorskiego, Oskara Kolberga, Sopot, Polska

Treningi
Grupa początkująca:
poniedziałki i środy 12:45 – 13:30
Grupa średnio-zaawansowana:
poniedziałki i środy 13:35 – 14:20
Grupa zawodnicza:
poniedziałki, środy 17:00 – 18:30
piątki 16:10-17:40
Grupa przedszkolna
czwartki 16:00-16:45

Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa, aleja Niepodległości, Sopot, Polska

Treningi
wtorki 16:15 – 17:00

Szkoła Podstawowa nr 77, Orłowska, Gdańsk, Polska

Treningi
poniedziałki, środy 14:50 – 15:35

Składka członkowska

Dane do przelewu:

Sopocki Klub Karate Randori
03 1160 2202 0000 0002 3029 4270

 

REGULAMIN SOPOCKIEGO KLUBU KARATE RANDORI

Sopocki Klub Karate  posiada osobowość prawną i jest wpisany w ewidencji prezydenta Miasta Sopotu

Instruktorzy SKK posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz do prowadzenia zajęć z zakresu KARATE i samoobrony.

SKK posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.

Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.

Opłata członkowska jest pobierana za miesiące objęte szkoleniem: miesięcznie oraz za semestr szkolny z uwzględnieniem zniżki. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Klubu.

Opłaty miesięczne należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku spóźnienia obowiązkiem członka/rodzica jest zgłoszenie tego faktu instruktorowi. Brak regularnych opłat jest równoznaczny z nie uczestniczeniem w zajęciach.

Wszystkich ćwiczących w SKK obowiązują badania lekarskie. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.

Członek Klubu jest zobowiązany do kupna karate-gi (kimono) po 3 miesiącach treningu.

Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w dowolnie wybranym terminie.

Członków SKK obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW na treningach (we własnym zakresie).

W przypadku nieobecności na treningach przez cały miesiąc z powodu choroby (po przedstawieniu zwolnienia od lekarza) istnieje możliwość opłaty ulgowej w wysokości połowy składki członkowskiej.

Członek SKK ma prawo do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych w ramach jednej składki uiszczonej w macierzystej sekcji karate.

SKK jest organizatorem imprez karate (zgrupowania, turnieje) oraz obozów letnich, zimowych, biwaków karate.

Członek SKK jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu na zawodach i zgrupowaniach, oraz troszczenie się o dobre imię i rozwój Klubu.

Członek SKK jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zawodach karate.

MENU